Puhastuse ja teenindusetingimused

TEENUSETE ÜLDTINGIMUSED

• Vastuvõetud esemed soovitame tungivalt kontrollida nende kättesaamisel ning võimalikud pretensioonid esitada kullerile nende kättesaamise hetkel. Kliendile on teada, et hilisemate pretensioonide rahuldamine on oluliselt raskendatud, kuivõrd reeglina pole Kliendil võimalik tõendada, et ta pole riideeset vahepeal täiendavalt ekspluateerinud. Pretensioone võetakse vastu e-posti teel aadressile swandry.info@gmail.com Eesti keeles.
• Kui toode on tavapärasest kallim, palub Adoxa OÜ sellest eraldi teada anda. Adoxa OÜ tahab sellisel erilisel juhul eraldi veenduda teenuse osutamise võimalikkuses. Kui toote erilisest kallidusest teada ei anta, eeldame, et tegemist on tavapärase tootega.
• Valmis riided säilitame tasuta kuni 1 kuu pärast kokkulepitud kätte saamise hetkest, edasi rakendame hoiustustasu 1 EUR-i päevas.
• Kui Kliendile pole võimalik toimetada meie poolt puhastatud esemeid kätte 6 kuu jooksul on Adoxa OÜ õigus hävitada või annetada puhastatud esemed heategevuslikul eesmärgil.
• Vaidlused lahendatakse kokkuleppel. Vaidlevatel pooltel on võimalus oma väiteid tõendada mh eksperdiarvamustega. Kõik tekitatud kahjud, sh ka vaidlusega kaasnevad kahjud kuuluvad hüvitamisele seaduses ettenähtud korras.
• Parema teenuse kvaliteedi tagamise eesmärgil salvestatakse lühiaegselt Adoxa OÜ/s telefonikõned.
• Adoxa OÜ-s on videovalve, eesmärgiga kasutada neid videosalvestusi Poolte esitatud tahteavalduste või tehtud tehingute tõendamiseks ja Kliendi paremaks teenindamiseks.

TEENUSTE TINGIMUSED

Adoxa OÜ teenuseid kasutades nõustute ka alljärgnevate tingimustega.
Kui Te ei nõustu nende tingimustega, siis ilmselt ei soovi Teie ka meie teenuseid kasutada.
Andmete turvalisus:
• Klient edastab oma andmed vabatahtlikult, et temale osutada võimalikult personaalset teenust.
• Adoxa OÜ ei edasta kliendi poolt antud andmeid kolmandatele osapooltele ega kontakteeru kliendiga muudel teemadel kui antud teenuse osutamisega seotult.
• Kui Kliendil on põhjust varjata oma isikut ning seetõttu soovib osaleda tehingus anonüümselt, siis Klient saab aru, et sellisel juhul ei ole Adoxa OÜle teada tehingu pool, toote seaduslik omanik ning igasugune vastutuse hilisem realiseerimine on oluliselt raskendatud võrreldes olukorraga, kus Klient oma andmed Adoxa OÜle edastab.
• Puhastatud toote saab anonüümne klient kätte kviitungi esitamisel. Adoxa OÜ ei võta endale kohustust kontrollida, et kviitungi esitaja on tegelikult toote kättesaamiseks õigustatud isik.
• Kliendi nimi, telefoni number ja aadress on teada vaid Adoxa OÜ-le, asjad lähevad pesemisse/keemilisse puhastusse tellimusenumbriga, mis tagab 100% kliendi anonüümsuse.

Olukorrad kus Adoxa OÜ vastutus on piiratud:

• Tuues puhastusse oma riideeseme, annab Klient enesele aru, et tegemist on kasutatud asjaga ja peale puhastust ei saa Klient endale tagasi riideeset, mis on uus. Tagasi saadakse kasutatud riideese, mis on puhastatud.
• Kuigi Adoxa OÜ kasutab teenuse osutamisel parimat kättesaadavat tehnoloogiat, ei pruugi kõik plekid tootelt selle käigus eemalduda. Parima tulemuse saame, kui kliendi poolt antav teave plekkide tekkimise asjaolude kohta on tõene. Oluline on anda plekkide tekkimise asjaolude kohta õiget infot!
• Oluline on teada, et puhastamisele toodud riideese amortiseerub ka puhastamise käigus. Iga riideesemega tehtav toiming mõjutab riideeset. Tuues riideeseme puhastusse, Klient soovib sellist mõjutust ning arvestab sellega.
• Riideesemete tootjad on kasutatavate materjalide tootmisel ja töötlemisel väga spetsiifilised, mistõttu ei ole tootja juhise puudumisel või tootele paigaldatud ebaõige juhise puhul võimalik alati tagada materjali õiget reaktsiooni puhastamisele ja toote puhastumist nõutaval viisil. Selliselt võib riidese jääda puhastamata ja/või rikneda ja/või muutuda kasutuskõlbmatuks.
• Riideeseme materjali eelneval puhastamisel ja töötlemisel tekkinud kahjustuste (plekieemaldamine, puhastamine, triikimine, kuivatamine, pesemine) puhul ei ole võimalik kindlaks teha eelneva töötlemise ulatust, mahtu ja kasutatud aineid, mistõttu ei ole võimalik tagada materjali õiget reaktsiooni puhastamisele ja toote puhastumist nõutaval viisil. Riidese võib jääda puhastamata ja/või rikneda ja/või muutuda kasutuskõlbmatuks.
• Nööpide, trukkide, lukkude, lukuotsikute, pannalde, liimitud-, õmmeldud-, tikitud- või triigitud kaunistuste puhul on teadmata nende amortisatsiooni aste, kasutatud materjali keemiline koostis, keskkond, millises need on viibinud, kasutamise tihedusest tingitud kulumisaste ja vanuseline iseärasus. Seetõttu ei ole võimalik tagada nööpide, trukkide, lukkude, lukuotsikute, pannalde, liimitud-, õmmeldud-, tikitud- või triigitud kaunistuste õiget reaktsiooni puhastamisele, nende puhastumist nõutaval viisil ning nad võivad rikneda ja/või muutuda kasutuskõlbmatuks ja/või eemalduda riideesemelt.
• Iga toode on individuaalne ning seetõttu vaadatakse pesumajas ka Adoxa OÜ töötaja poolt üle. Kui defektide tekkimine on ilmne, juhib Adoxa OÜ töötaja sellisele võimalusele eraldi tähelepanu.
• Adoxa OÜ ei vastuta taskusse unustatud esemete eest.
• Puhastusse toodud esemed võivad anda värvi ja Adoxa OÜ ei vastuta selle eest.

ROOMAKARDINATE PUHASTUSTUSTINGIMUSED!

Roomakardinatel võivad puhastuse käigus kaduda, puruneda või lahti tulla pisikesed rõngad, kuskohast nöör läbi käib ja samuti kokku tõmbumise oht kuni 30%. Puhastus on 100% kliendi vastutusel ja keemiline puhastus ei vastuta selliste asjade eest.

NB! Kardinate puhastamisel toimub meie poolne paigaldus ainult siis kui meie ka need eemaldame!

NB! Kardinatele mis on kõrgemal kui 3,5 meetrit, lisandub puhastuse hinnale 50% meie poolse eemalduse ja paigalduse korral.

KARDINATE PUHASTUSTINGIMUSED!

Kardinate puhastamisel kokku tõmbumise oht kuni 30% ja puhastus toimub 100% kliendi vastutusel.
Kardinatel võivad sisse jääda voltimisjäljed, sest kardinad volditakse pärast puhastust ja lõppviimistlust kokku ja riputatakse riidepuudele. Keemiline puhastus ei vastuta voltimisjälgede sisse jäämise puhul. Vanade kardinate puhul on kangas läinud väga hapraks ja puhastamisel võib kangas puruneda. Lisaks võib kangas olla defekte, mida palja silmaga näha ei ole. Kanga füüsilisel töötlemisel ehk puhastamisel võivad hakata kanga sees niidid jooksma, loknema jääda jms. Pärast puhastust võivad kardinad muutuda kasutamiskõlbmatuks.

NB! Kardinate puhastamisel toimub meie poolne paigaldus ainult siis kui meie ka need eemaldame!

NB! Kardinatele mis on kõrgemal kui 3,5 meetrit, lisandub puhastuse hinnale 50% meie poolse eemalduse ja paigalduse korral.

JÄRGNEVAID ASJU PUHASTATAKSE VAID 100% KLIENDI VASTUTUSEL NING RISIKL:

VAIBAD; NAHAD; TEKID; PADJAD; MADRATSIKATTED; VOODIKATTED; KARDINAD; PULMAKLEIDID;
ESEMED, MILLEL PUUDUB PESUJUHEND

TEENUSE TINGIMUSED VAIPADE PUHASTAMISEL

Vaipade puhastamisel ei saa välistada järgmisi defekte ning milliste esinemise võimalusega Klient peab arvestama.

Üldiselt, kõikide vaibatüüpide kohta:

• kõiki plekke, ebameeldivaid lõhnu ning loomakarvasid ei ole võimalik eemaldada;
• vaibad võivad värvi anda;
• võib esile tulla varjatud defekte, mis on vastuvõtmisel määrdunud vaibal raskesti tuvastatavad, nagu kerged põletusjäljed ja muud väiksemad mehhaanilised kahjustused;
• võib tekkida defekte, mis on tingitud varasemast puhastusest või selle katsest;
• puhastatud vaibal paistavad plekid alati paremini silma kui määrdunud vaibal;
• värviliste küünalde vahast võib vaip värvuda;
• hallituse plekid võivad mitte eemalduda;
• vaiba ääred võivad narmastuda;
• vaipade valged narmad võivad jääda hallikaks või kollakaks, kasutuse käigus rabedaks muutunud narmad võivad eemalduda;
• vaipu millel on liimitud alusäär kuid mida peab puhastama keemiliselt, alusäär võib tulla liimist lahti seoses liimi eemaldumisega;
• uriini ja koduloomade lõhn võib puhastamise käigus võimenduda;

Lisaks eelpool märgitule vastavalt vaibatüübile lisaks:

ÕHUKESED VILLA,PUUVILLA J.M. MATERJALIST JA KALTSUVAIBAD

• võivad tõmbuda kokku, ääred võivad keerduda lokki;
• niidid võivad rebeneda, kui need on eelnevalt kahjustatud ekspluatatsiooni käigus;
• puuvillaste vaipade ühendusniidid võivad pesus puruneda, kui nad on muutunud ekspluatatsiooni käigus rabedaks;

NARMA KAHEPOOLSED VAIBAD

• võivad kokku tõmmata kuni 30%;
• vaip võib kaotada vormi, hakata lokendama;

LIIMPÕHJAL, TAFTING, RÜÜSVAIBAD

• liimpõhi võib eemalduda (eriti ääred);
• vaip võib kaotada vormi;
• liimi võib hakata jätkuvalt pudenema ka pärast puhastust;
• põimitud rüüslõngad võivad hakata otstest hargnema;
• kõrge narmaga vaipadel vaibaaluspinda ei pruugi olla võimalik saada puhtaks;
• villastel vaipadel pleki eemaldamisel võivad jääda randid, mis on seotud põhjaliimi lahustumisega;
• puhastuse käigus võib lahustuda põhjaliim ning esile tulla lahustunud liimi lõhn mille kadumine võib aega võtta kuid
• liimpõhjal oleva vaiba viskoos elemendid võivad muutuda kõvaks ning värvuda olenevalt põhjaliimi värvist

KUMMIPÕHJAGA VAIBAD

• ekspluatatsiooni käigus rabedaks muutunud kummipõhi võib puruneda ning osaliselt või täielikult eemalduda

VILLASED VAIBAD, VILLASED VAIBAD VISKOOS ELEMENTIDEGA

• pleekimis-, (eriti heledatel vaipadel) ja kollakad laigud ei pruugi eemalduda;
• viskoos elemendid võivad muutuda kõvaks ja kollakaks

NAHAST VAIPADE PUHASTAMINE ON SEOTUD TEATUD RISKIDEGA, MIS EI OLE SÕLTUVUSES TEHNOLOOGIAST JA KVALITEEDIST

• nahapind, mis on ekspluatatsiooni käigus muutunud kõvaks, võib puruneda;
• karva topilisust puhastamise käigus ei ole võimalik eemaldada;
• karusnahk võib muuta tooni;
• võimalik plekkide ja ebameeldiva lõhna mitte eemaldumine;
• valgetel karusnahkadel kollasus ei eemaldu;
• võivad esile tulla naha varjatud defektid;
• karusnahad võivad kergelt kokku tõmbuda;
• liimitud ühendused või pinnad lähevad liimist lahti, ning liim võib tulla nahapinnale tumeda laiguna.

SIIDIST, SIIDISEGU JA LIIMPÕHJAGA VISKOOSVAIPU ME EI PUHASTATA!
NB! Kui vaip lõhnab uriini, okse, muu ebameeldiva lõhna järgi või on märg siis lisandub puhastuse hinnale 50%.
Vaipasid puhastatakse vaid 100% kliendi vastutusel ja riskil.
VAIBAPUHASTUS SISALDAB ÜHEKORDSET PUHASTUSE TASU.
KÕIKIDE PLEKKIDE, LÕHNADE NING KARVADE EEMALDUMIST PUHASTUSE KÄIGUS EI OLE VÕIMALIK GARANTEERIDA!
KASUTADES ELITE CLEAN OÜ PUHASTUSTEENUSEID, ARVESTAME SELLEGA, ET KLIENT ON TUTVUNUD PUHASTUSTEENUSTE TINGIMUSTEGA NING NENDEGA NÕUSTUNUD!
Pretensioone lahendatakse puhastusest esemete kättesaamise hetkest 24h jooksul. Hilisemaid pretensioone arvesse ei võeta!

Lugupidamisega, Adoxa OÜ